Suntem inregistrati la Autoritatea Nationala de SUpraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in registrul general cu numarul 0013152.